هزینه انجام پایان نامه

برآورد قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد به چه عواملی بستگی دارد؟

همواره برآوردهای متفاوتی از میزان هزینه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد توسط مراکز متعدد نگارنده مطالب علمی مطرح بوده است. اگر به هر کدام از این مراکز جهت نگارش پایان نامه و تحلیل آماری آن مراجعه کنید، بعضا با قیمت های نسبتا نجومی و شاید هم با قیمت های بسیار پایین مواجه خواهید شد. به …

برآورد قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد به چه عواملی بستگی دارد؟ ادامه »